HSG Maskin AS løser oppdrag innen alt av veivedlikehold. Om det sommer- eller vintervedlikehold eller annet kan du trygt la oss ta oppdraget.

Dersom du i vintersesongen trenger en god og årvåken aktør som kan ta hånd om brøyting, strøing eller salting kan du ta kontakt med oss. Det at veiene er trygge og gode å ferdes på har mye å bety for samfunnet. Dersom trengs det en seriøs og pålitelig partner på dette området. 

Vi tilbyr i Veivedlikehold:

  • brøyting
  • strøing
  • brøytestikk setting/opptak
  • massetransport
  • grusing 
  • grøfterensk
  • feiing
  • spyling 
  • kantslått
  • hogst med flishugger og saks