HSG Maskin AS arbeider med anlegg og vedlikehold av uterom og naturområder. Vi bruker materialer som naturstein, metall, betong, tre, løsmasser, jord og planter til å forme landskap. Vedlikehold innbefatter stell av planter inkludert gressområder, renhold, snøfjerning, og tilsyn med lekeplasser.  

ANLEGGSGARTNER

Vi tilbyr tjenester innen nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer uteanlegg, blant annet:

 • Utforme landskap og tilrettelegge for nye rekreasjonsområder i naturen
 • Opparbeide og vedlikeholde hageanlegg, parker, torg og større grøntanlegg ved private og offentlige bygninger
 • Bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
 • Natursteinsarbeider
 • Plante- og vegetasjons arbeider
 • Grunnarbeider
 • Drenering

VAKTMESTER- OG VEDLIKEHOLD

Vi tilbyr vaktmestertjenester og vedlikeholdsavtaler til sameier, borettslag og næringseiendommer. Vi utfører blant annet:

 • Tilsyn og ettersyn av bygninger, lekeplasser og fellesområder
 • Vedlikehold og reparasjoner
 • Gartnertjenester som gressklipping, beskjæring og beplanting
 • Trefelling
 • Utvendig renhold
 • Brøyting og strøing

Kontakt oss for et skreddersydd tilbud.