HSG Maskin AS utfører stort sett det meste innen faget. Skal du ha utført et anleggsoppdrag så er vi en seriøs og pålitelig partner. Vi utfører de fleste anleggsoppdrag og har maskiner til både små og store prosjekter. Vi tar på oss oppdrag fra privatpersoner, det offentlige og for bedrifter. 

Skal du ha store oppdrag utført så ordner vi også forsterkninger for deg. Da har du kun en aktør å forholde deg til.

Entreprenørtjenester

  • Grunnarbeid for ene-bolig og forretningsbygg
  • Riving
  • Vann og avløpsanlegg
  • Veibygging
  • Dreneringsjobber
  • Utomhusarbeid/parkanlegg.
  • Snøbrøyting

Transport Tjenester

  • Masseleveranser(veigrus/pukk/matjord/fyllmasser)
  • Massetransport